The Loopuyt Fightclub is an activity hosted and branded by the Loopuyt soda segment.  

LOOPUYT

©. P. LOOPUYT & CO SCHIEDAM HOLLAND


REGULATIONS   PRINT PDF

Regulations

Deelname aan Loopuyt Fightclub staat open voor alle professionele cocktailbartenders uit België, Nederland en Luxemburg. Op het Bartenders Boxing Championship wordt gestreden om de kampioenstitels van de Benelux. Er zijn titels te vergeven in verschillende gewichtsklassen, voor mannen én vrouwen.

De Loopuyt Fightclub is een iniatiatief afkomstig van het frisdranken segment van Loopuyt.


1.  De deelnemer is pas lid van de Loopuyt Fightclub na het inleveren van alle volledig ingevulde aanmeldformulieren, en de acceptatie daarvan door Loopuyt.

2. Mocht de bartender zich ná het inschrijfproces nog willen terugtrekken, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de organisatie via loopuytfightclub@loopuyt.com

3. De gegevens die de bartender beschikbaar stelt aan Loopuyt worden níet gebruikt voor commerciële doeleinden of doorgegeven aan derden. Loopuyt kan wél van deze gegevens gebruik maken om met de bartender in contact te komen.

4. Onderdeel van de Loopuyt Fightclub zullen maandelijkse boks clinics zijn, die in Schiedam worden aangeboden. De bartender is verplicht deel te nemen aan deze clinic. (m.u.v. uitzonderingen waar tevens tijdig contact dient opgenomen te worden met loopuytfightclub@loopuyt.com)

5. De bartender is verplicht zich in te schrijven bij een boksschool bij hem of haar in de buurt, en in het jaar dat aan het gala vooraf gaat serieuze bokslessen te volgen. De bartender dient dus serieus betrokken te zijn.

6. Na dit jaar zal er een bokswedstrijd met bijbehorend gala georganiseerd worden, waar de bartender verplicht is deel aan te nemen, en waar hij of zij kans maakt om de eerste Benelux Bartender Champion te worden.

7. Loopuyt adviseert alle deelnemers deel te nemen aan een sportkeuring, waar hun fysieke gesteldheid zal worden gecontroleerd.

8. De bartender is op de hoogte van de risico’s van de bokswedstrijden en trainingen, en is hier zelf voor aansprakelijk, de kosten van eventueel letsel of ongemak zijn ook volledig voor het eigen risico.

9. Loopuyt is op geen enkele manier aansprakelijk voor mogelijk letsel, schade of gevolgschade dat opgelopen wordt tijdens een training of wedstrijd

10. Tevens vrijwaart de deelnemer Loopuyt voor aanspraken van derden in bovengenoemde kwesties.

11. Loopuyt volgt de deelnemers gedurende hun proces en zal hier beeldmateriaal van opnemen, welke bedoeld is voor de social media van Loopuyt. De bartender werkt mee aan deze filmpjes die Loopuyt maakt, en kan ook gevraagd worden eigen filmpjes aan te leveren. Hier zal de bartender professionele begeleiding voor krijgen.

12. De bartender is gedurende dit jaar vrij om met alle merken te werken. Hij of zij hoeft zich dus in de filmpjes of op andere gelegenheden niet te beperken tot Loopuyt.

13. Loopuyt promoot met Loopuyt Fightclub aandacht voor gezondheid, lichaamsbeweging en voeding. De Loopuyt Fightclub is een iniatiatief afkomstig van het frisdranken segment van Loopuyt.

14. Al het beeldmateriaal dat door Loopuyt gemaakt wordt van de bartenders, of dat de bartenders aanleveren aan Loopuyt mag door Loopuyt gebruikt worden voor sociale media en blijft, ook na de wedstrijd, eigendom van Loopuyt.

15. Loopuyt behoudt het recht om de algemene voorwaarden te veranderen. Zolang deze, met kennisgeving worden geplaatst en met alle deelnemers gedeeld.

Contact
©. P. LOOPUYT & Co DISTILLERS SCHIEDAM HOLLAND
Lange Nieuwstraat 101, 3111 AE  Schiedam, Nederland
T: +31 (0) 10 204 11 22
E: loopuytfightclub@loopuyt.com


REGISTRATION FORM

Register

LOOPUYT FIGHTCLUB


Loopuyt Fightclub is completely full at this time.